Δικτυώνουμε τους υπολογιστές με ενσύρματη ή ασύρματη εγκατάσταση. Στην ασύρματη διαμόρφωση μπορούμε να δικτυώσουμε υπολογιστές που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρα. Τοποθετούμε κεραίες σε συγκεκριμένα σημεία και αντίστοιχο εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.

Οι υπηρεσίες δικτύων περιλαμβάνουν:


  • Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύου 

  • Αναβάθμιση δικτύου 

  • Επανασχεδιασμό δικτύου

  • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Ασύρματων Δικτύων 

  • Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων 

  • Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου 

  • Συντήρηση / επισκευή δικτύου 

  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης 

  • Εγκατάσταση / Οργάνωση / Συντήρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (Servers) 

  • Αποκατάσταση προβλημάτων κεντρικών υπολογιστών 

Ενσύρματη δικτύωση
Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ενσύρματης δικτύωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δικτυώστε την πολυκατοικία σας, τον χώρο εργασίας, το εξοχικό σας ή το ξενοδοχείο σας με αποστάσεις έως 100 μέτρα.

Ασύρματη δικτύωση
Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ασύρματης δικτύωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δικτυώστε την πολυκατοικία σας, τον χώρο εργασίας, το εξοχικό σας ή το ξενοδοχείο σας χωρίς εγκατάσταση καλωδίων. Πρέπει να προηγηθεί μελέτη για την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού.

Μοίρασμα αρχείων και εκτυπωτών
Μοιραστείτε τα αρχεία και τους εκτυπωτές σας στο δίκτυό σας και στο διαδίκτυο. Αποκτείστε πρόσβαση στα αρχεία σας από όπου και αν βρίσκεστε.

Απομακρυσμένη διαχείριση
Μπορείτε να διαχειριστείτε τον υπολογιστή σας απομακρυσμένα από όποιον υπολογιστή και αν βρίσκεστε. Αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή της εργασίας σας και δουλέψτε απομακρυσμένα.