Η Razor προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνίας νέας γενιάς VOIP όπως τηλεφωνικά Κέντρα μεταφοράς ήχου και εικόνας τα οποία διακρίνονται για τις δυνατότητες που παρέχουν και το χαμηλό κόστος. Επίσης, υποστηρίζουμε λύσεις mobility σε πλατφόρμες Microsoft Exchange. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τον Office Communication Server (OCS) σε συνδυασμό με την πλατφόρμα ανάπτυξης του τηλεφωνικού κέντρου Asterisk, πάνω στην οποία έχουμε αναπτύξει το PBX I-VOX με τις σειρές TL8, TL12, TL40 & TL UNLIMITED διασυνδέοντας τα με εφαρμογές ERP-CRM και Microsoft Office.

Η Razor παρέχει πλήρεις ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνίας VOIP βασισμένες στην IP τεχνολογία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

Αρχικός σχεδιασμός και πιστοποίηση λύσης.
Προμήθεια υλικού, λογισμικού και τηλεφωνικών συσκευών.
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργίας.
Ανάπτυξη εφαρμογών, όπως IVR, Unified Messaging, κλπ.
Υποστήριξη και περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας.