Η Razor προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή υποστήριξη του μηχανογραφικού τους εξοπλισμού, μέσω μίας καινοτόμου διαδικασίας προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης.

Με τα συμβόλαια υποστήριξης επιτυγχάνεται:


 • Μείωση στο ελάχιστο δυνατό του downtime ενός συστήματος.

 •  Μείωση του κόστους συντήρησης και αποκατάστασης του εξοπλισμού.

 •  Αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας.

Πακέτα συμβολαίων υποστήριξης:


 • Συμβόλαια υποστήριξης ορισμένου χρόνου.

 •  Συμβόλαια υποστήριξης προαγοράς ωρών.

Χαρακτηριστικά συμβολαίων υποστήριξης:


 •  Τηλεφωνική υποστήριξη (1st Level Help Desk Support).

 •  Aπομακρυσμένη διαχείριση (Remote support).

 •  Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού.

 •  Προγραμματισμένες επισκέψεις ελέγχου.

 •  Βαθμιαίες εκπτώσεις επι της τρέχουσας τιμής χρέωσης που φθάνουν έως και 40%.

 •  Τεχνική Κάλυψη μη εργάσιμες μέρες και ώρες. (εάν έχει επιλεχθεί το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης).

 •  Πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης του Τεχνικού Υπευθύνου.

 •  Άμεση ανταπόκριση τεχνικού εντός (4h, 24h ή 48h).