ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ

Η εταιρία μας, σχεδίασε και υλοποίησε με επιτυχία την κεντρική υποδομή της ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες LINUX και MICROSOFT, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ευέλικτης υποδομής βασισμένης στα πλεονεκτήματα των δύο αυτών τεχνολογιών.

 

  • Client

    ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ
  • Date

    2012
  • Category

ΣΧΕΤΙΚΑ Projects