ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

Η εταιρία μας, σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft, CISCO και SYMANTEC. Επίσης προμήθευσε εξοπλισμό για τα περισσότερα έργα και εργοτάξια της.

 

  • Client

    ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ
  • Date

    2013
  • Category

ΣΧΕΤΙΚΑ Projects