ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εταιρία μας σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή του υπουργείου χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και Cisco, και εφάρμοσε την αναγκαία, βάση προδιαγραφών πολική ασφαλείας του.

 

  • Client

    Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
  • Date

    2013
  • Category

ΣΧΕΤΙΚΑ Projects