ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με το IT τμήμα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής, σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή και τις απομακρυσμένες διασυνδέσεις των υποκαταστημάτων της, δημιουργώντας μια ευέλικτη υποδομή η οποία εξυπηρετεί πάνω από 500 εκπαιδευόμενους σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία αναλαμβάνει.

 

  • Client

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
  • Date

    2013
  • Category

ΣΧΕΤΙΚΑ Projects