ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εταιρία μας σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή του υπουργείου χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και Cisco, και εφάρμοσε την αναγκαία, βάση προδιαγραφών πολική ασφαλείας του.  

Read more ›
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΙΝΗΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η εταιρία μας, χρησιμοποιώντας ειδικευμένο προσωπικό, ανέλαβε την υποστήριξη των κινητών κέντρων της Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την διατήρησή τους στο μέγιστο δυνατό αξιόμαχο επίπεδό.  

Read more ›
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με το IT τμήμα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής, σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή και τις απομακρυσμένες διασυνδέσεις των υποκαταστημάτων της, δημιουργώντας μια ευέλικτη υποδομή η οποία εξυπηρετεί πάνω από 500 εκπαιδευόμενους σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία αναλαμβάνει.  

Read more ›
BULL AE

BULL AE

in Portfolio

Η εταιρία BULL, στρατηγικός συνεργάτης της εταιρίας μας, έχοντας εμπιστοσύνη στην οργάνωση και τις δυνατότητες μας, ανάθεσε στην RAZOR ΕΠΕ την υλοποίηση του έργου ΠΙΝΕΠ (Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης) πανελλαδικά σε 12 πόλεις. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, και η επιτυχής χρονικά παράδοσή του, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το επίπεδο ειδίκευσης και σοβαρότητας των στελεχών […]

Read more ›
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

Η εταιρία μας, σχεδίασε και υλοποίησε την εσωτερική υποδομή της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft, CISCO και SYMANTEC. Επίσης προμήθευσε εξοπλισμό για τα περισσότερα έργα και εργοτάξια της.  

Read more ›
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ

Η εταιρία μας, σχεδίασε και υλοποίησε με επιτυχία την κεντρική υποδομή της ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΞΤΕΕ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες LINUX και MICROSOFT, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ευέλικτης υποδομής βασισμένης στα πλεονεκτήματα των δύο αυτών τεχνολογιών.  

Read more ›
TEQUIERO ΑΕΒΕΕ

TEQUIERO ΑΕΒΕΕ

in Portfolio

Η εταιρία μας, και οι συνεργάτες της, σχεδίασαν και υλοποίησαν εξ ολοκλήρου την υποδομή ERP της TEQUIERO ΑΒΕΕ βασισμένοι σε τεχνολογία ALTEC ATLANTIS, με αποτέλεσμα την επιτυχή διασύνδεση των υποκαταστημάτων της, και την κεντρική διαχείριση των αποθεμάτων της.

Read more ›
SHL HELLAS

SHL HELLAS

in Portfolio

Η RAZOR ΕΠΕ, χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου τεχνολογίες LINUX, σχεδίασε και υλοποίησε την υποδομή της SHL HELLAS, η οποία επένδυσε στις δυνατότητες του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OPEN SOURCE)  

Read more ›
PLANET HOME

PLANET HOME

in Portfolio

Η RAZOR ΕΠΕ, σε στενή συνεργασία με την DELL AE, σχεδίασε και υλοποίησε επιτυχώς την υποδομή της PLANET HOME συνδέοντας τα υποκαταστήματά της με συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας στα κεντρικά της εταιρίας.  

Read more ›